Sireco to czyste
dziś, lepsze
jutro! Zobacz,
jak to robimy.

O nas

Sireco to grupa trzech zakładów utylizacji odpadów:
ZUO Clean City z Mnich (wraz z Trans-Kom), Zuo International z Kunowic
oraz EKO-MYŚL z Dalszego. Posiadamy status Instalacji Komunalnych
(RIPOK-u) w trzech województwach: lubuskim, zachodniopomorskim
i wielkopolskim, a swoim działaniem obejmujemy całą Polskę.

Idea

Naszym priorytetem jest maksymalne odzyskiwanie i recykling surowców wtórnych z odpadów, a w efekcie ograniczanie do minimum składowania. Synergia spółek o wieloletnim doświadczeniu pozwala na szersze wykorzystanie zaplecza logistycznego oraz nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów.

Wartości

projekty badawcze, edukacja ekologiczna

Prowadzimy projekty badawcze i stale poszukujemy innowacyjnych zastosowań dla przetworzonych odpadów. Nasz cel realizujemy również poprzez kompleksową edukację ekologiczną w zakresie poprawnej segregacji i zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że aktywizacja i edukacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych realnie wpływa na uzyskanie wymaganych poziomów recyklingu.

Liczby

kompostowanie sortowanie

3 sortownie i instalacje komunalne
3 kompostownie
3 instalacje do produkcji paliwa alternatywnego
3 składowiska odpadów
1 laboratorium chemiczne
272 pojazdy i maszyny
521 pracowników
4240 klientów w całej Polsce
1 Fundacja Sireco

Czyste dziś, lepsze jutro!

Oferta

Spółki Sireco kompleksowo gospodarują odpadami: odbierają, transportują, przetwarzają oraz unieszkodliwiają odpady z wykorzystaniem najnowszych technologii. Od ponad 20 lat prężnie działają na terenie całej Polski. Pomagają samorządom, firmom i osobom prywatnym w szybki, oszczędny oraz bezpieczny dla środowiska sposób pozbyć się odpadów.

Usługi

Odbiór
odpadów

Przetwarzanie
i składowanie
odpadów

Usługi
dla samorządów
i firm

Transport

Wynajem
kontenerów

Współpraca
z organizacjami
odzysku

Produkty

Surowce
wtórne

Polepszacz
/ kompost
(wraz z transportem)

Paliwo
alternatywne

Jeśli chcesz nawiązać z nami współpracę i masz pytania – zadzwoń do nas!

Zapytania ofertowe

Instalacje Sireco są stale modernizowane i dostosowywane do najnowszych wymagań technologicznych wynikających z przepisów polskiego prawa oraz wytycznych Unii Europejskiej. Zobacz, jakie inwestycje planujemy i jakich dostawców szukamy.

Edukacja

założyliśmy Fundację Sireco, która ma za zadanie edukować ekologicznie.

Nasze spółki od lat prowadzą działalność edukacyjną i angażują się w życie lokalnych społeczności: biorą udział w wydarzeniach, a przede wszystkim inicjują działania służące edukacji na temat poprawnej segregacji odpadów. Zintegrowaliśmy te działania i założyliśmy Fundację Sireco, która ma za zadanie edukować ekologicznie.

Główne zadanie Fundacji Sireco to podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i upowszechnianie wiedzy z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki wodnej i bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, niskoemisyjnego transportu, efektywności energetycznej i OZE oraz ochrony jakości powietrza.

Więcej o edukacji przeczytasz w zakładce „O nas”. Zapoznasz się tam również z naszymi wydarzeniami edukacyjnymi.

świadomość ekologiczna

Kariera

Sireco to przede wszystkim zespół – razem pracujemy na wspólny sukces! Dlatego naszym pracownikom, za ich wkład w rozwój firmy, oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz przyjazne środowisko pracy. Jako Grupa stawiamy na wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami naszych trzech spółek.

kariera w Sireco