Usługi

Przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów

Przetwarzanie, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów

Naszym priorytetem jest maksymalne odzyskiwanie surowców wtórnych ze zbieranych i przetwarzanych
odpadów
, a co za tym idzie minimalizacja ich składowania.
Sortownie Sireco to specjalistyczne linie technologiczne, przystosowane do segregacji selektywnie zebranych
odpadów (tworzyw sztucznych, metali, papieru, szkła) oraz zmieszanych odpadów komunalnych.
W kompostowniach z bioodpadów produkowany jest organiczny polepszacz gleby, który stosowany w uprawie
roślin, poprawia jakość plonów.

Na instalacjach Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, odpady komunalne są przesiewane
i sortowane. W trakcie procesu wydzielane są dwie frakcje. Pierwsza nadsitowa jest kierowana do produkcji paliwa
alternatywnego, a druga podsitowa zostaje przetworzona w instalacji do biologicznej stabilizacji.

Surowce wtórne wysortowane ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzące z segregacji zbiórki
selektywnej są belowane i przekazywane recyklerom. Pozostałości zostają przetworzone na wysokokaloryczne
paliwo alternatywne
, które jest wykorzystywane w cementowniach i zakładach przemysłowych.
Priorytetem Sireco jest maksymalne odzyskiwanie surowców wtórnych z przyjętych odpadów, a co za tym idzie
minimalizacja ich składowania. Kwatery są w pełni zabezpieczone przed negatywnym wpływem odpadów
na środowisko, a Sireco odzyskuje biogaz składowiskowy, produkując zieloną energię.

Kontakt

Mnichy
ZUO Clean City Sp. z o. o.

Adres:
Mnichy 100
64-421 Kamionna

tel: +48 781 723 003
e-mail: zuocleancity.mnichy@sireco.pl

Godziny otwarcia:
Biuro:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 16:00

Waga:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 20:00
(Ostatnie przyjęcie odpadów do 19:30)

Kontenery : +48 605 492 587
Waga: +48 608 029 494
Księgowość: +48 61 848 41 56/57

Kunowice
ZUO International sp. z o. o.

Adres:
Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice

tel: +48 726 663 667
e-mail: zuointernational@sireco.pl

Godziny otwarcia:
Biuro:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 16:00

Waga:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 18:00
(Ostatnie przyjęcie odpadów do 17:30)

Kontenery i logistyka: +48 693 196 338
Waga: +48 695 146 998
Księgowość: +48 723 226 221
Specjalista ds. kadr i BHP: +48 721 225 228

Dalsze
EKO-MYŚL Sp. z o.o.

Adres:
Dalsze 36
74-300 Myślibórz

tel: +48 95 747 56 53/54
e-mail: ekomysl@sireco.pl

Godziny otwarcia:
Biuro:
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00

Waga:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 18:00
sobota- 7.00-14.00 (ostatnie przyjęcie odpadów na pół godziny
przed zamknięciem wagi)
Kontenery i logistyka: +48 724 558 557
Waga: +48 695 353 356 lub nr stacjonarny +48 95 747 56 53
Dział Kadr: +48 785 127 124