Zapytania ofertowe

zapytania ofertowe
Instalacje Sireco są stale modernizowane i dostosowywane
do najnowszych wymagań technologicznych wynikających
z przepisów polskiego prawa oraz wytycznych Unii Europejskiej. Zobacz, jakie inwestycje planujemy i jakich dostawców szukamy.

wybierz zakład:

Informacja o wynikach
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącego wyboru dostawcy przesiewacza gwieździstego
Zaproszenie do złożenia oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa kontenerów.
Zaproszenie do złożenia oferty. W związku z dynamicznym rozwojem firmy i powiększaniem parku maszynowego zapraszamy do składania ofert na dostawę kontenerów.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dokumentacja projektowo – kosztorysowa
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – opracowanie studium wykonalności
   Załącznik nr 1. Projekt koncepcyjny zadaszenia miejsca przyjęcia odpadów.
   Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
Zapytanie ofertowe – opracowanie studium wykonalności. Dla przedsięwzięcia pt. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INSTALACJI MECHANICZNO – BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW CELEM JEJ DOSTOSOWANIA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE.”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – separator optyczny
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- kontenery
Informacja o wynikach

Często zadawane pytania

question-mark-icon