Zapytania ofertowe

zapytania ofertowe
Instalacje Sireco są stale modernizowane i dostosowywane
do najnowszych wymagań technologicznych wynikających
z przepisów polskiego prawa oraz wytycznych Unii Europejskiej. Zobacz, jakie inwestycje planujemy i jakich dostawców szukamy.

wybierz zakład:

Zapytanie ofertowe 1 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 1 NFOSIGW_2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 1 NFOŚIGW 2021
Zapytanie ofertowe 2 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 2 NFOSIGW_2021
Zapytanie ofertowe 3 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 3 NFOSIGW_2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 3 NFOŚIGW 2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 3 NFOŚIGW 2021 (2)
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 3 NFOŚIGW 2021 (3)
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 3 NFOŚIGW 2021 (4)
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 3 NFOŚIGW 2021 (5)
Zapytanie ofertowe 4 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 4 NFOSIGW_2021
Zapytanie ofertowe 5 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 5 NFOSIGW_2021
Zapytanie ofertowe 6 NFOŚIGW 2021
Zmiana treści zapytania ofertowego 6 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 6 NFOSIGW_2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 6 NFOŚIGW 2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 6 NFOŚIGW 2021 (1)
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 6 NFOŚIGW 2021 (2)
Zapytanie ofertowe 7 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 7 NFOSIGW_2021
Zapytanie ofertowe 8 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 8 NFOSIGW_2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 8 NFOŚIGW 2021
Zapytanie ofertowe 9 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 9 NFOSIGW_2021
Zapytanie ofertowe 10 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 10 NFOSIGW_2021
Zapytanie ofertowe 11 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 11 NFOSIGW_2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 11 NFOSIGW_2021 – aktualizacja
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 11 NFOŚIGW 2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 11 NFOŚIGW 2021 (1)
Zapytanie ofertowe 12 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 12 NFOSIGW_2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 12 NFOŚIGW 2021
Zapytanie ofertowe 13 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 13 NFOSIGW_2021
Zapytanie ofertowe 14 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 14 NFOSIGW_2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 14 NFOŚIGW 2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 14 NFOŚIGW 2021 (1)
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 14 NFOŚIGW 2021 (2)
Zapytanie ofertowe 15 NFOŚIGW 2021
Zmiana treści zapytanie ofertowego 15 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 15 NFOSIGW_2021
Zapytanie ofertowe 16 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 16 NFOSIGW_2021
Zapytanie ofertowe 17 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 17 NFOSIGW_2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 17 NFOŚIGW 2021
Zapytanie ofertowe 18 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 18 NFOSIGW_2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 18 NFOŚIGW 2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 18 NFOŚIGW 2021 (1)
Zapytanie ofertowe 19 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 19 NFOSIGW_2021
Zapytanie ofertowe 20 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 20 NFOSIGW_2021
Zapytanie ofertowe 21 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 21 NFOSIGW_2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 21 NFOŚIGW 2021
Zapytanie ofertowe 22 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 22 NFOSIGW_2021
Zapytanie ofertowe 23 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 23 NFOSIGW_2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 23 NFOŚIGW 2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 23 NFOŚIGW 2021 (1)
Zapytanie ofertowe 24 NFOŚIGW 2021
   Informacja o wynikach do zapytania ofertowego nr 24 NFOSIGW_2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 24 NFOŚIGW 2021
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 24 NFOŚIGW 2021 (1)
   Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego nr 24 NFOŚIGW 2021 (2)
Dokumentacja projektowa
Projekt oddymiania
Projekt SSP (SAP)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącego wyboru dostawcy przesiewacza gwieździstego
Zaproszenie do złożenia oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa kontenerów.
Zaproszenie do złożenia oferty. W związku z dynamicznym rozwojem firmy i powiększaniem parku maszynowego zapraszamy do składania ofert na dostawę kontenerów.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dokumentacja projektowo – kosztorysowa
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – opracowanie studium wykonalności
   Załącznik nr 1. Projekt koncepcyjny zadaszenia miejsca przyjęcia odpadów.
   Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
Zapytanie ofertowe – opracowanie studium wykonalności. Dla przedsięwzięcia pt. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INSTALACJI MECHANICZNO – BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW CELEM JEJ DOSTOSOWANIA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE.”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – separator optyczny
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- kontenery
Informacja o wynikach

Często zadawane pytania

question-mark-icon