EKO-MYŚL

zakład EKO-MYŚL

O nas

Firma „EKO-MYŚL” Sp. z o.o. powstała w 1999 roku. Jej głównym udziałowcem jest Sirius Finance S.A. z Luksemburga. Spółka jest jednym z trzech przedsiębiorstw prężnie działających w Polsce i wchodzących w skład grupy Sireco.

Dzięki ciągłemu dokapitalizowaniu, firma prężnie się rozwija realizując szereg inwestycji. Celem nadrzędnym modernizacji infrastruktury jest wysoka dbałość o środowisko naturalne oraz dążenie do zwiększenia efektywności w pozyskiwaniu wysokich wskaźników odzysku i recyklingu.

Oferta

Na terenie Instalacji Komunalnej
w miejscowości Dalsze
realizowane są następujące działania:
• odbiór i transport odpadów,
• sortowanie odpadów komunalnych oraz doczyszczanie surowców wtórnych,
• odzysk odpadów – recykling i produkcja paliwa alternatywnego RDF,
• odzysk biogazu składowiskowego i produkcja zielonej energii,
• kompostowanie bio odpadów i produkcja polepszacza gleby,
• składowanie odpadów.

• odbiór i transport odpadów, • sortowanie odpadów komunalnych oraz doczyszczanie surowców wtórnych, •odzysk odpadów – recykling i produkcja paliwa alternatywnego RDF, •odzysk biogazu składowiskowego i produkcja zielonej energii, • kompostowanie bio odpadów i produkcja polepszacza gleby, • składowanie odpadów.
promowanie działań w zakresie selektywnego zbierania odpadów

Cele

Celem funkcjonowania instalacji jest zmniejszenie
ilości zmieszanych odpadów komunalnych,
deponowanych bezpośrednio na kwaterze
składowiska, poprzez ich stopniowe
unieszkodliwianie w procesach
mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów. Sprzyja temu również promowanie
działań w zakresie selektywnego zbierania
odpadów, w które EKO-MYŚL angażuje się od lat.

Odpady

Jakie odpady przyjmuje instalacja EKO-MYŚL?
• odpady komunalne,
• odpady bio,
• surowce wtórne (plastik, szkło, papier),
• odpady wielkogabarytowe,
• odpady przemysłowe (poprodukcyjne i pobudowlane),
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
• odpady zawierające azbest.

Udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów, środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 0,18%.

• odpady komunalne, • odpady bio, • surowce wtórne (plastik, szkło, papier), • odpady wielkogabarytowe, • odpady przemysłowe (poprodukcyjne i pobudowlane), • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, • odpady zawierające azbest.

Instalacja posiada wszelkie wymagane zezwolenia na prowadzenie prac w zakresie zarządzania odpadami,
o czym świadczą decyzje:

1. Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalsze, gmina Myślibórz WRiOŚ.II.GD-7740/4-15/09 z dnia 18 września 2009 r. ze zmianami:
• WOŚ.II.7222.7.5.2012.GD z dnia 15 maja 2012 r.,
• WOŚ.II.7222.20.3.2013.GD z dnia 26 listopada 2013 r.,
• WOŚ.II.7222.41.2.2014.BK z dnia 12 listopada 2014 r.,
• WOŚ. II.7222.12.9.2015.BK z dnia 03 września 2015 r.,
• WOŚ.II.7222.1.40.2017.BK z dnia 20 marca 2018 r.,
• WOŚ.II.7222.2.3.2020.KB z dnia 10 września 2021 r.,
• WOŚ.II.7222.33.2021.KB z dnia 22 marca 2022 r.
2. Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalsze, gmina Myślibórz – WOŚ.II.7241.21.2021.IB.
3. Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – WOŚ.II.7222.21.13.2014.BK z dnia 19 grudnia 2014 r. ze zmianami:
• WOŚ.II.7222.2.3.2015.BK z dnia 25 lutego 2015 r.,
• WOŚ.II.7222.17.3.2015.BK z dnia 03 września 2015 r.,
• WOŚ.II.7222.30.4.2016.BK z dnia 22 grudnia 2016 r.,
• WOŚ.II.7222.1.2.2017.BK z dnia 09 lutego 2017 r.,
• WOŚ.II.7222.2.14.2020.KB z dnia 28 września 2021 r.
4. Pozwolenie na zbieranie odpadów w miejscowości Dalsze, gmina Myślibórz – WŚR.6233.56.2014.RL z zmianą WOŚ-II-7247.3.11.2019.AS z dnia 31 grudnia 2020 roku.
5. Pozwolenie na zbieranie odpadów w miejscowości Karniewo, gm. Pyrzyce – OŚLiR.6233.6.2.2017.RM z dnia 30 października 2017 r. ze zmianami:
• WOŚ.II.7247.3.10.2020.IB z dnia 05 sierpnia 2021 r.,
• WOŚ. II.7247.19.2021.IB z dnia 22 grudnia 2021 r.
6. Pozwolenie na zbieranie odpadów w miejscowości Kaliska, gm. Chojna – OS.6233.07.2017.AB z dnia 26 czerwca 2017 r. ze zmianami:
• WOŚ.II.7247.3.11.2020.IB z dnia 21 lipca 2021 r.,
• WOŚ. II.7247.18.2021.IB z dnia 30 grudnia 2021 r.
7. Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o charakterze komunalnym w miejscowości Dalsze, gm. Myślibórz – WOŚ.II.7243.2.8.2019.IB z dnia 14 maja 2020 r.