ZUO Clean City

zakład ZUO clean city

O nas

 Firma ZUO CLEAN CITY Sp. z o.o. powstała w 2002 roku dzięki inwestycjom i kapitałowi zagranicznemu spółki Sirius Finance S.A. z Luksemburga. Dziś jest jednym z trzech przedsiębiorstw prężnie działających w Polsce i wchodzących w skład grupy Sireco.

Dzięki kompleksowym usługom, ZUO Clean City pomaga zarówno firmom, instytucjom jak i osobom prywatnym w szybki oraz oszczędny sposób pozbyć się niepotrzebnych odpadów. Spółka dysponuje specjalistycznymi i nowoczesnymi samochodami. W ofercie firmy znajdują się także zamiatarki w ramach usług publicznych.

Oferta

Na terenie instalacji w Mnichach (gmina Międzychód) świadczone są usługi związane z:
• odbiorem i transportem odpadów,
• sortowaniem odpadów komunalnych oraz doczyszczaniem surowców wtórnych,
• odzyskiem odpadów – recyklingiem oraz produkcją paliwa alternatywnego RDF,
• odzyskiem biogazu składowiskowego i produkcją zielonej energii,
• kompostowaniem bio odpadów i produkcją polepszacza gleby,
• składowaniem odpadów.

• odbiorem i transportem odpadów, • sortowaniem odpadów komunalnych oraz doczyszczaniem surowców wtórnych, • odzyskiem odpadów – recyklingiem oraz produkcją paliwa alternatywnego RDF, • odzyskiem biogazu składowiskowego i produkcją zielonej energii, • kompostowaniem bio odpadów i produkcją polepszacza gleby, • składowaniem odpadów.
edukacja ekologiczna

Cele

Priorytetem funkcjonowania instalacji jest zmniejszenie
ilości zmieszanych odpadów komunalnych,
deponowanych bezpośrednio na kwaterze, poprzez
ich stopniowe unieszkodliwianie w procesach
mechaniczno-biologicznego przetwarzania.
Dlatego edukacja ekologiczna oraz promowanie
selektywnego zbierania odpadów wśród lokalnych
społeczności od lat jest misją ZUO Clean City.

Odpady

Jakie odpady przyjmuje instalacja ZUO Clean City?
• odpady komunalne,
• odpady bio,
• surowce wtórne (plastik, szkło, papier),
• odpady wielkogabarytowe,
• odpady przemysłowe (poprodukcyjne i pobudowalne).

• odpady komunalne, • odpady bio, • surowce wtórne (plastik, szkło, papier), • odpady wielkogabarytowe, • odpady przemysłowe (poprodukcyjne i pobudowalne), • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Prace związane z gospodarowaniem odpadami odbywają się w sortowni odpadów, wyposażonej w zaawansowany technologicznie sprzęt, obsługiwany przez wykwalifikowany personel. Instalacja posiada wszelkie wymagane zezwolenia na prowadzenie prac w zakresie zarządzania odpadami, o czym świadczą decyzje:

1. Decyzja SR.II-2.6600-7/04, Pozwolenie zintegrowane.
2. Decyzja DSR.III.7623-117/08, Pozwolenie zintegrowane na eksploatację kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Mnichy ze zmianą DSR.VI.7222.46.2012.
3. Decyzja OS.6220.2.2014, Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i wytwarzania odpadów dla instalacji sortowni odpadów zlokalizowanej na terenie Zakładu w m. Mnichy.
4. Decyzja DSR.VI.7243.65.2011, Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla instalacji do produkcji paliwa alternatywnego ze zmianą DSR-II-2.7243.49.2012.
5. Decyzja OS.6233.5.2014, Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.