ZUO International

Firma Zuo International Sp. z o.o. powstała w 2006 roku dzięki inwestycjom i kapitałowi spółki Sirius Finance S.A. z Luksemburga.

O nas

Firma ZUO International Sp. z o.o. powstała w 2006 roku dzięki inwestycjom i kapitałowi spółki Sirius Finance S.A. z Luksemburga. Dziś jest jednym z trzech przedsiębiorstw prężnie działających w Polsce i wchodzących w skład grupy Sireco. Spółka świadczy kompleksowe usługi z zakresu gospodarki odpadami i zagospodarowania poprzez odzysk oraz składowanie.

Oferta

ZUO International zajmuje się odpadami od a do z,
czyli od podstawienia odpowiednich pojemników,
zapewnienia logistyki, usunięcia odpadów
w miejscu ich powstawania, zagospodarowania
poprzez odzysk lub składowanie, aż po
udokumentowanie całego procesu. Spółka dysponuje szeroko rozbudowaną flotą:
śmieciarki, kontenerowce, niskopodwoziówki,
bramowce, auta z wysuwaną podłogą itp.

ZOU International zajmuje się odpadami od a do z, czyli od podstawienia odpowiednich pojemników, zapewnienia logistyki, usunięcia odpadów w miejscu ich powstawania, zagospodarowania poprzez odzysk lub składowanie
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Cele

Ochrona środowiska to główny cel ZUO
International, dlatego spółka realizuje liczne
zadania z zakresu odzysku, recyklingu oraz
edukacji ekologicznej. Podnoszenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa
oraz szerzenie wiedzy w zakresie ochrony
środowiska, od początku istnienia firmy
jest jej integralną częścią.

Odpady

Jakie odpady przyjmuje instalacja ZUO
International?
• odpady komunalne,
• odpady BIO,
• surowce wtórne (plastik, szkło, papier),
• odpady wielkogabarytowe,
• odpady przemysłowe (poprodukcyjne i pobudowalne),
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów, środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 0,18%.

• odpady komunalne, • odpady BIO, • surowce wtórne (plastik, szkło, papier), • odpady wielkogabarytowe, • odpady przemysłowe (poprodukcyjne i pobudowalne), • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Sercem zakładu w Kunowicach jest instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, gdzie przetwarzane są odpady komunalne poprzez obróbkę mechaniczną: rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, separację metali żelaznych i nieżelaznych, wysortowanie surowców wtórnych w celu wydzielenia frakcji, które mogą zostać ponownie wykorzystane i przekazane do recyklingu lub odzysku oraz frakcji ulegających biodegradacji (poprzez kompostowanie lub stabilizację). Głównym celem instalacji jest takie przygotowanie odpadów, aby jak największa ich ilość nadawała się do ponownego przetworzenia.

Instalacja w Kunowicach działa w oparciu o wymagane pozwolenia:

  1. Decyzja DŚ.II.7222.40.2013
  2. Decyzja DŚ.II.7222.47.2020
  3. Decyzja DŚ.III.7241.2.4.2023