Warsztaty ekologiczne na Dniach Rodziny w Kunowicach