W Dusznikach przyznano nagrody dla najlepszych prac!