Tag - fundacja Sireco

Założenie Fundacji Sireco

Fundator Amandine Montulet powołała do życia Fundację Sireco. Jej główne zadanie to podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i szeroko pojęta edukacja ekologiczna. Fundacja będzie aktywnie działała wśród lokalnych mieszkańców, sąsiadujących z zakładami Sireco: Eko-Myśl, Zuo International oraz Zuo Clean City.