Słubice głosują w konkursie “odZYSKaj – wykorzystaj”