Finał „odZYSKaj wykorzystaj” w gminach Kwilcz i Ostroróg