Krosno Odrzańskie głosuje w konkursie “odZYSKaj – wykorzystaj”